Links fra Agendaforening Nordvest Links fra Agendaforening Nordvest Links fra Agendaforening Nordvest

Links


Agenda 21

Hvad er Agenda 21?

Hvad er lokal Agenda 21?

Grønt Idécenter Gladsaxe

Miljøpunkt Nørrebro

Københavns kommunes planer 


Agendaplan 2012 – 2015

Agenda 21 strategi 2016 – 2021 (udkast) 

KBH 2025 Klimaplanen

Klimatilpasningsplan – kort version

Klimatilpasningsplan – fuld version

Ressource- og affaldsplan 2018

Samarbejdspartnere


Kultur Nord 

Bispebjerg Lokaludvalgs arbejde med miljøet

Foreningen Grøn Hverdag

Københavns Skolehaver

Foreningen Kulturnet

Lokalhistorisk Selskab

Frøsamlerne

Lersøgrøftens Integrationsbyhaver

Københavns Fødevarefællesskab 

Brinkholm – et forbrugerejet økologisk landbrug  

Enkelte vigtige Initiativer


Foreningen Permakultur Danmark

Hvad er permakultur?