Karens Hus set fra Bispebjerg Bakke

 
 

Vinter og forår 2020

Kommende arrangementer i Karens Hus
med gratis adgang for alle


Mandag 24. februar kl 19
Bispebjergs udvikling fra landligt område til moderne by gennem 1900-tallet.
Billedforedrag ved lokalhistoriker Svend Ole Nielsen, som tager os med gennem en periode, som de fleste af os har personlige erfaringer fra.


Mandag 2. marts kl 19
Maskinmestre rustes til grøn omstilling.
Lærer på Københavns Maskinmesterskole, Peter Hørning, fortæller om hvordan kommende unge maskinmestre kommer til at bidrage til den grønne omstilling som ledere af bæredygtige projekter rundtom i verden.
 
Hør også hvorfor de skadelige stoffer i atmosfæren igen er begyndt at øges, og hvad mennesker kan gøre ved dette.


Fredag 6. marts kl 13-15
Lokalhistorikere i Karens Hus.
Og herefter kan du atter møde dine lokalehistorikere i Karens Hus hver den første fredag i måneden fra kl 13.


Lørdag 2.maj kl 13-15
”Hvordan vi får mere liv på vores egen lille plet jord?”
Biologen Rikke Milbak, som er bosat i nærområdet, fyrer atter op med masser af ideer til, hvordan man får mest glæde af livet på ens egen lille plet jord. Dette sker med assistance fra medlemmer af Agendaforeningen.

Vi søger desuden midler til følgende to arrangementer, som vi har i støbeskeen:
 

Foredrag i Karens Hus: ”Giftige planter til hverdag og fest”
Ved lektor emeritus Per Mølgaard – institut for lægemiddeldesign og farmakologi.
Har skrevet bogen: Giftige planter i naturen, i haven, i køkkenet og på marken. (335 sider) i samarbejde med giftlinjen, Bispebjerg Hospital.
 

Foredrag i Karens Hus:
Haven som dit eget lille naturreservat, hvordan?
Ved skov- og landskabsingeniør, naturmedarbejder i Allerød Kommune Kurt Borella.
Ud fra egne erfaringer har KB skrevet et hefte med samme titel som foredraget.
Han introducerer også naturelementer i de offentlige arealer.