Karens Hus set fra Bispebjerg Bakke

 
Nyt fra Agendaforening Nordvest i Karens Hus, 

Bispebjerg Bakke august 2020

 

Efter forårets udsættelser på grund af coronakrisen
går vi i gang med kreativ samskabelse og
samvær i ”vores” hjørne af Lersøparken.

Her er et par aktiviteter, som på grund af de gældende regler om afstand,
kræver tilmelding på tlf 2653 8091
 
Hvis du alligevel bliver forhindret, så meld fra på
samme nummer, så en anden får muligheden for at komme.
Samme program køres to gange ved hver begivenhed.

Fredag 4. september kl 13 eller 14.15 i Karens Hus,
”Apropos en eng”
-
Vore lokalhistoriske venner har inviteret Kerstin Bergendal fra
områdefornyelsen, som vil fortælle om sit projekt ”Apropos en eng”, se
https://aproposeneng.dk/ - Om mennesker nær Grønningen mellem Grundtvigskirken og Tagensbo Skole.
Hverdag, historie, kvaliteter såvel som dilemmaer, fællesskaber og konflikter.

Søndag 13. september kl 13 eller 14.30
Rundtur i vild have
Sted: Engsvinget 26
- Den inspirerende biolog Rikke Milbak viser rundt i sin egen villahave, som hun arbejder på at gøre mere og mere naturvenlig.
- Se nærmere www.rikkemilbak.dk

Støtte til dette arrangement er bevilget af Bispebjerg Lokaludvalg

                         oooooooooooooooooooooo

Vi har fået midler til disse to arrangementer, som er i støbeskeen:

Foredrag i Karens Hus:
”Giftige planter til hverdag og fest”
Ved lektor emeritus Per Mølgaard – Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi. Han har skrevet bogen: Giftige planter i naturen, i haven, i køkkenet og på marken. (335 sider) i samarbejde med Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Foredrag i Karens Hus:
”Haven som dit eget lille naturreservat, hvordan?”
Ved skov- og landskabsingeniør, naturmedarbejder i Allerød Kommune Kurt Borella.
Ud fra egne erfaringer har KB skrevet et hefte med samme titel som foredraget.
Han introducerer også naturelementer i de offentlige arealer.


Venlig hilsen
www.agendaforening-nordvest.dk

kontakt
joergensen.tom@gmail.com
eller 2653 8091