Karens Hus set fra Bispebjerg Bakke


Efteråret med Agendaforening Nordvest
i Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8


Arrangementerne er åbne for alle
telefon 2653 8091 - mail@agendaforening-nordvest.dk
 

Udsalg af vore planteaflæggere til altan og have. 
Hver fredag 11-16 i Karens Hus.

Kom ind og få ideer til din dyrkning. Der er både vilde og ”tamme”, spiselige og ikke-spiselige planter. Noget af udvalget vises i den kommende tid her på hjemmesiden med eksempler på, hvad vi kan gøre for at invitere naturen ind i sin egen havelod eller på egen altan.


Besøg i Den sociale dyrkningshave i parken på Bispebjerg Hospital torsdag 28. september 14-16.
  Begrænset deltagerantal,  derfor er tilmelding en betingelse på mail@agendaforening-nordvest.dk eller SMS 2653 8091. Deltagelse gratis.
Vi mødes i Karens Hus kl. 13.45 og går op til haverne. Du får en fortælling om det spændende projekt ved stedets drivende kraft, Mette Skovshoved, om bestræbelserne for at udvikle et inviterende, fredfyldt hjørne i hospitalets park. Stedet er bemandet to gange om ugen.

Foto fra invitationen til indvielsen af den sociale dyrkningshave, efterår 2016
Her må det godt gå langsomt

I den sociale dyrkningshave på Bispebjerg Hospital er det ikke kun planter, der spirer og gror, men også mennesker og fællesskaber. Formålet med den sociale dyrkningshave er at afprøve landskabets muligheder for at være helende og sundhedsfremmende. Haven i parken er den første af i alt ca. 14 planlagte haveprojekter med hvert sit tema, de såkaldte ”Gardens of Life”, der skal etableres på og omkring Bispebjerg Hospital de kommende år. Den sociale dyrkningshave på Bispebjerg Hospital er et pilotprojekt, så havekonceptet udvikles og tilpasses løbende. 

Spis og drik mosen!
Tirsdag den 10. oktober kl. 16-18. Tur ved Utterslev Mose, hvor vi finder spiselige planter, krydder- og snapseurter. Guide er biolog Jørgen Martinus. Mødested: Bispebjerg Parkalles udmunding i Rådvadsvej ved den røde mur. Tag cykel med. Gratis. (støtte søgt i Lokaludvalgets puljemidler).

Foredrag: Aktivisme i Nordvest for biodiversitet.
Onsdag den 11. oktober, kl. 19-21 i Karens Hus, deltagelse gratis. Med små tiltag kan du selv gøre en forskel for byens biodiversitet. Din altankasse, baggård eller have rummer et potentiale, og ved foredraget bliver du introduceret til de vigtigste principper for at indrette og vedligeholde naturvenligt. De lokale biodiversitetsaktivister Anders Adams og Rikke Milbak fortæller og viser fotos fra lokale projekter som ”Mere liv på din egen grønne plet” og ”Vi byder naturen indenfor i Utterslev”.

Efter selve foredraget vil der være mulighed for stille spørgsmål til oplægsholderne, invitere til fælles drøftelser, og købe kaffe/the/kage. Arrangementet er søgt støttet i Bispebjerg Lokaludvalgs puljemidler.

Snapsesmagning Lørdag den 11. november kl. 13 i Karens Hus.
Vi smager hinandens urtesnapse med håndmadder til, pris 30 kr. Gerne tilmelding på mail@agendaforening-nordvest.dk eller 2653 8091 af hensyn til indkøb.

Søndag 26. november 13-17 julestue i Karens Hus i samarbejde med Foreningen Kulturnet.
Vi mødes i det kreative værksted og fremstiller smukke juledekorationer af naturmaterialer til eget
og venners brug. Medbring skål eller tallerken.
Fløjtespiller Henning Lund akkompagnerer til fællessang med et par af julens sange og carols.

Kaffe-/tebord med julekage og et glas gløgg – og naturligvis får I også en julehistorie. Tilmelding til foreningen.kulturnet@gmail.com eller 2213 8710

Pris: Kr. 30,-