Karens Hus set fra Bispebjerg Bakke

 
 

Forår og sommer 2020

Alle arrangementer i Karens Hus
er aflyst indtil videre
på grund af corona


Arrangementet med biologen Rikke Milbak,
som var programsat til lørdag 2. maj,
”Hvordan vi får mere liv på vores egen lille plet jord?”
aflyst

Men det vil blive gennemført på et senere tidspunkt.


Vi søger midler til følgende to arrangementer, som vi har i støbeskeen:
 

Foredrag i Karens Hus: ”Giftige planter til hverdag og fest”
Ved lektor emeritus Per Mølgaard – institut for lægemiddeldesign og farmakologi.
Har skrevet bogen: Giftige planter i naturen, i haven, i køkkenet og på marken. (335 sider) i samarbejde med giftlinjen, Bispebjerg Hospital.
 

Foredrag i Karens Hus:
Haven som dit eget lille naturreservat, hvordan?
Ved skov- og landskabsingeniør, naturmedarbejder i Allerød Kommune Kurt Borella.
Ud fra egne erfaringer har KB skrevet et hefte med samme titel som foredraget.
Han introducerer også naturelementer i de offentlige arealer.

 

Vedrørende plantesalg fra Karens Hus:
Se venligst opslag herom på husets væg
ud mod Bispebjerg Bakke.