Karens Hus set fra Bispebjerg Bakke

Om Agendaforeningen

Hvad er Agendaforening Nordvest?

Initiativet udspringer af Agenda 21 (dagsorden for bæredygtighed i 21. århundrede), som blev vedtaget i Rio i 1992.
Foreningens medlemmer er borgere med interesse for miljøet.

Siden starten i 1998 har Agendaforeningen været aktiv i adskillige projekter i Københavns Bispebjerg-Nordvest bydel, f.eks. miljørigtige indkøb, rensning af giftgrunde med piletræer, kampagne for at fjerne skrotbiler i kvarteret, bytteuger på Genbrugsstationen, konkurrence om indsamling af aluminium samt ideer til løsning af trafikale problemer i området.

Foreningen har været en af hovedkræfterne bag etableringen af Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum (senere nedlagt) og etableringen af andelskredsen omkring den økologiske andelsgård "Brinkholm".

Vi holder årstidsfester og kryddersnapse-møder. Fra 2011 har vi med støtte fra Bispebjerg Lokaludvalg arrangeret en lang række varierede åbne, gratis foredrag om miljø-emner og kurser i dyrkning. Efter foredragene er der som regel samvær over en kop kaffe – det giver mulighed for at udvide sit netværk i lokalområdet.

I 2017 har vi sat fokus på FN´s 17 verdensmål, som kan opfattes som en opdatering af Agenda 21. Disse mål gælder for alle lande og er forhandlet på plads mellem landenes regeringer. Se https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/

Vor vision er, at stedet, Karens Hus og have med et praktisk afsæt i økologi og biodiversitet, kan tjene som et samlingssted, med gensidig inspiration, fælles læring og vidensformidling.

Vi ønsker at udfolde et kreativt lokalt fællesskab med lavt ressourceforbrug.
Genbrug er en vigtig del af det lave ressourceforbrug.
Vort mål er at afprøve og demonstrere principper som arbejder mest muligt sammen med naturen i dyrkningen inspireret af ”permakultur”.

Ved at have højbede, som kan yde mere på mindre plads, levnes der plads i haven til natur med store træer, vilde planter og henfaldne træer, som er levested for svampe og insekter.
I et hjørne af haven udvikler vi et lille skovhaveområde med fokus på flerårige planter med spiselige afgrøder.

Vi inviterer naturen ind i haven og er ved at udvikle et lille solrigt og næringsfattigt område til dette! Se facebook: Mere liv på din egen grønne plet.
Vi er med i denne fælles bestræbelse sammen med fire andre steder omkring Utterslev Mose, hvor naturen inviteres ind.

Haven her ved Karens Hus er åben fredage ca. 11-15 hele året, hvor du kan komme ind og se stedet og få en snak om miljø, have og natur samt se vore praktiske resultater med genbrug, højbede, kompost og altankasser og vilde planter.

Desuden har vi vilde og ’tamme’ planteaflæggere i potter, som vi sælger billigt.

Hvordan finder du os? Adressen er Bispebjerg Bakke 8.
Se det på kortet hér via Google Maps

****************************************

Der er åbent i haven hver fredag året rundt 11-15 (undtagen på helligdage)
Andet kan aftales på tlf 26 53 80 91